Arkiv | november, 2012

Stilling ledig (oljefondet)

29 nov

STILLINGSANNONSE: Folkets regjering søker kompetent og lojal leder for ny avdeling i Pensjonsfondet Utland. Oppdraget er å formulere en strategi for å selge fondets verdipapirer og kjøpe gull. Parallelt med dette strategiarbeidet vil det planlegges nitten gullfort – et i hvert fylke -, objekter som etter planen skal sikres av lokale heimervernsstyrker. Som ledd i denne styrking av land- og gullforsvaret vil daglig kampkunst erstatte skolens ukentlige gymnastikk [https://sentertanken.wordpress.com/2012/12/15/daglig-kampkunst-i-skolen/], det skal innføres obligatorisk verneplikt og opprettes kommunale våpenlagre, og Norge kjøper svensk jagerflyindustri. Nedsalgsstillingen tiltredes etter gjennomføring av landets første demokratiske (partinominasjonsfrie) valg.

Propaganda: http://www.youtube.com/watch?v=guXirzknYYE

Reklamer

Liker de jazz?

28 nov

Sweet Georgi O’Day ha 2 minutters tålmodighet menneske
http://www.youtube.com/watch?v=rRleR-e8_t8

With Every Breath Ferrell – skip til 28:00 (.. til 37:00)
http://www.youtube.com/watch?v=Of6l1JTLjok

Nature Boy Nat
http://www.youtube.com/watch?v=Iq0XJCJ1Srw

Janis Summertime
http://www.youtube.com/watch?v=mzNEgcqWDG4

What A Wonderful Louis
http://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM

Funny Feelin McFerrin
http://www.youtube.com/watch?v=UOQ40DqGZ5A

No Trash Brown Pop Horn
http://www.youtube.com/watch?v=5eoSXpNZD9o

Funky Us Three Fusion
http://www.youtube.com/watch?v=BSj5bkir2Zg&list=PL0150A66026334759

Flertallsregjering – nei takk!

28 nov

Før stortingsvalget i 2005 ble det sunget vakre lovsanger om flertallsregjeringen. Den ville være mer styringsdyktig, og den ville kunne holdes ansvarlig for sin politikk og sine tabber. Begge deler har vist seg korrekt. Flertallsregjeringen ER mer styringsdyktig, og dens partier alene ER ansvarlige for dens politikk og dens tabber.

Men nå ser vi ulempen med flertallsregjeringen. Den mangler et kritisk stortingsflertall som kan holde den ansvarlig underveis. Ulempen med flertallsregjeringen er at den er så styringsdyktig. Den kan korrigeres bare hvert fjerde år.

Dette er et generelt argument mot flertallsregjeringer, og et borgerlig argument for en borgerlig mindretallsregjering. Det skal være et meningsmangfold på borgerlig side.

https://sentertanken.wordpress.com/2012/11/10/bortkastet-stemme/

Oslo=Gaza?

28 nov

Slik etniske nordmenn har begynt å flytte ut av Grorudalen, Tøyen osv., synes enkelte nå redde for at dette skal skje med hele Oslo. Denne frykten virker svært overdrevet. Og hvis ikke, hva så? Norge er et langt land – det er god plass til alle. Vi som er minst mulig i Oslo ser ikke problemet. Statsmakten kan deles opp og flyttes til kystsbyene,  https://sentertanken.wordpress.com/2012/05/27/hello-world/ Slottet kan flyttes til Kristiansand. Det hele kan bli et konstitusjonelt og kulturelt fremskritt for vårt langstrakte fedreland.

Kanskje kan vi etter hvert inngå forhandlinger med Sverige om landbytte. Vi utvider Nordland, Trøndelag og Hedmark med verdifullt skogland mot øst. I bytte gir vi bort Østfold, Akershus og Oslo.

Nei forresten – dumt forslag. Svenskene går aldri med på det.  De har sitt Gaza i Malmø.

Glasnost i Norge?

17 nov

Har stasiagent Grete Faremo rett: Tåler Oslo-Norge åpenhet, eller vil det dukke under slik Sovjet gjorde? «Sovjetunionen tålte ikke åpenheten, og reformene kom for sent og var for begrenset, skriver ex-diktator Mikhail Gorbatsjov. » http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8398020

Hvorfor støtter Ap-regimet NPM-byråkratenes kontrollregime?

Chaudry versus Holmås

17 nov

Araberen Akhtar Chaudhry shopper stemmer i Groruddalen og på Tøyen. Heikki Holmås hadde dypere lommer. Saken er avgjort.

Barrack Obamas vinnerformel: Facebookkampanjer.

Den dypeste paranoia

17 nov

Da Lundkommisjonen skulle kartlegge overvåkningsnivået i Norge, så oppdaget de at Grete Faremo overvåket dem. Applaus og latter!