Arkiv | desember, 2012

Når de elektriske støt dør

31 des

Paradis – hva er det? På attenhundretallet skrev Arthur Schopenhauer at livet, viljen er smerte. Vi erkjenner den bare ikke, fordi livets smerte er konstant fra fosterstadium til dødsøyeblikk. I dag kan nevrovitenskapen bekrefte at Schopenhauer hadde rett. Menneskepsykens materielle basis er hjernen og ryggraden; sentralnervesystemet, det vil si: et system av nerver. Nerven, også kalt nervecellen/nevronet, er som andre kroppsceller, bortsett fra på ett viktig punkt: nervecellen kan generere sitt eget elektriske støt, aksjonspotensialet, som varer knapt et tusensdels sekund, har en spenning på hundre millivolt, og gjentar seg opptil hundre ganger i sekundet. Hver nervecelle er altså dømt til samme livslange skjebne: den er sin egen elektriske stol. Menneskehjernen er circa hundre milliarder nerveceller og menneskepsyken er smerte. Har du fått elektrisk støt? Vondt, ikke sant? Vel, hjernen din får hvert eneste sekund milliarder av el-sjokk/støt: så mange og så kontinuerlig at det for deg er normalt.

Når du dør, når cellene i kroppen din kreperer av oksygenmangel -, da slutter også nervecellene å støte seg selv. Denne opplevelsen – Å DØ – varer bare noen sekunder i klokketid, men for den psyke som er på vei ut av tiden må opplevelsen fortone seg som evig. Hvordan kjennes det når livssmerten for første gang letter? Å dø er bedre enn tusen jomfruelige heroinskudd, bedre enn en million orgasmer. Å dø er livets største opptur … Til himmels. Godt nyttår alle sammen.

https://sentertanken.wordpress.com/2012/12/14/det-naturvitenskapelige-hierarki/

Reklamer

Økonomiske sjamaner

26 des

Økonomiske eksperter spår alltid vekst, fordi optimisme skaper vekst. Økonomiske eksperter har som regel rett, fordi veksten er lang og svak mens fallet er sjeldent og stort. Og økonomiske eksperter har, når fallet kommer, alltid tilbakeskuende ekspertforklaringer.

Tilbakeskuende ekspertforklaringer av vekst og fall gis ikke bare for de lange konjunkturer, men også daglig: vi ser dem hver dag på TV2s børsnyheter, ved børsdagens slutt. Hvis Statoil har gått opp, da peker den høytidelige økonomiekspert på de faktorer som predikerte vekst, og han unnlater å nevne de faktorer som predikerte nedgang. Motsatt, hvis Statoil har gått ned da peker den høytidelige ekspert på de faktorer som predikerte nedgang, og han nevner ikke de faktorer som predikerte vekst.

Grunnen til at økonomieksperten ikke møter opp hver morgen i TV2 for FOROVERSKUENDE å peke på de faktorer som predikerer vekst (i gjentatte forsøk på å snakke opp børsen) er at publikum ville husket dette på ettermiddagen, og avlørt bløffen. Men når det gjelder de lange kontunkturer er de foroverskuende spådommer om vekst trygge, fordi folk ikke husker dem når nedgangen kommer. Hva spådde de «økonomiske eksperter» i desember 2006?

For eksempel: Geir Linløkken er cand.scient. i matematisk analyse og hevder han vet noe om investorpsykologi («kjøp på bunn og selg på topp»?). Den 28. desember 2012 tredde han hodet i linløkken og predikerte at følgende aksjer (m/kurser den 28.12.12) vil stige i 2013: Deep Sea Supply (9.9), Dolphin Group (6.9), Aker (212) og Opera (31.6). Den  prediksjonen skal vi huske. Jeg er dr.scient. i statistisk modellering, og klinisk psykolog, og tipper ganske enkelt det motsatte: De fire aksjer utgjør en tapsportefølje i 2013.
Om et år kårer vi vinneren.

http://e24.no/kommentarer/investtech-her-er-vinneraksjene-for-2013/20317074

Offentlige betalt av private?

23 des

I tider med høy arbeidsledighet, hvorfor ikke  utvide offentlig sektor? Det innøvde svaret er at privat sektor betaler for offentlig sektor. Men sannheten er at offentlig sektor finansieres av skatter og avgifter, og at disse like gjerne kan komme fra offentlig sektor. Offentlig ansatte er med på å finanisere offentlig sektor ved å betale skatt. Avgiftene som betales av private bedrifter som Statoil og Telenor ville også havnet i statskassen hvis Statoil og Telenor var helt offentlig eid. Og det er ikke slik at en privateid skole betaler for en offentlig eid skole, akkurat slik det ikke stemmer at læreren i det private betaler for lønna til læreren i det offentlige, mer enn motsatt. For at handelen (varebyttet) med utlandet skal være i balanse så er det viktig at vi eksporterer, men selv eksportbedriftene behøver ikke være private. F.eks. Statoil.

Argumentene for privat sektor er andre. Sektoren har vist seg mer egnet til å tilfredsstille skiftende etterspørsel. Når etterspørselen etter varer eller tjenester blir for lav (eller tilbyderne for mange), da går bedrifter konkurs, og arbeidstagere blir arbeidsledige. Og motsatt, når etterspørselen etter varer eller tjenester øker, da etableres nye bedrifter, og nye og gamle bedrifter ansetter flere arbeidstagere. Privat sektor er omstillingsdyktig fordi den aksepterer at arbeidstagere blir sagt opp.

Men når privat sektor slutter å ansette, og arbeidsledigheten blir høy, hvorfor ikke ansette disse i en ekspanderende offentlig sektor? Et illegitimt svar er at høy arbeidsledighet gjør folk desperate og driver ned lønnsnivået. Det legitime svaret er at det er lett å ekspandere offentlig sektor i dårlige tider, men ikke like lett i gode tider å redusere denne sektoren. Problemet synes å være stillingsvernet i offentlig sektor, samt å etablere riktig instans for å treffe beslutningene om hvor offentlig sektor skal øke gjennom nyansettelser, og hvor den skal minke gjennom oppsigelser. Fjern stillingsvernet, samt finn riktig instans for å beslutte omstillinger, og offentlig sektor begynner å ligne privat sektor.

Hvem bestemmer hvilke nye private bedrifter (med usikker skjebne) det skal satses på? Svaret er «vellykkede bedriftetablerere». Gjennom god inntjening akkumuleres en kapitalbase som kan brukes til å starte nye bedrifter. Motsatt, de eiere som aldri tjener penger og ofte går konkurs slutter fort å være eiere. Kapitalister har demonstrert evne til å flytte arbeidstagere dit de mest behøves.

En sammensmelting av privat og offentlig sektor synes å kreve to ting: En harmonisering av hvem som skal bestemme omstillinger, kapitalister og/eller folkevalgte politikere? Samt en harmonisering av stillingsvernet:

https://sentertanken.wordpress.com/2012/12/15/stillingsvernet-bor-svekkesstyrkes/

Jesu fødsel

20 des

Psykologen Bandura hevdet at mennesker aldri kan unndra seg modellæring. Enten vi ønsker det eller ikke blir vi formet av våre idoler – spørsmålet er hvem vi velger. Det ikoniske idolet i europeisk kulturarv er Marias sønn, Jesus. Bibelens kjernetekster er tre manus som beskriver en og samme historie: Matteus’ manus, Markus’ manus, og Lukas’ manus (i Johannes’ manus blir hovedkarakteren sinnsyk – han begynner å tro at han er Gud). Bibelen gir tre manus for modellæring. Ekte europeere bruker livet på å lære Jesuskarakteren i oppsetningen «Paradis på jord». Vanskeligere er det ikke.

Problemet i Norge er ikke de ekte muslimene. «Således sendte Gud Jesus, Marias sønn, og gav ham Evangeliet, og la i deres hjerter som følger ham mildhet og medfølelse.» (Koranen 57:27) Problemet i Norge er alle ateistene. God jul!

https://sentertanken.wordpress.com/2012/12/14/det-naturvitenskapelige-hierarki/

Svekk/styrk stillingsvernet

15 des

Stillingsvernet i privat og offentlig sektor er for ulikt. I privat sektor er stillingsvernet for svakt: ansatte lever med for stor usikkerhet, og er i sin svake maktposisjon for ettergivende og krenkbare. Her kjemper fagforeningene en rettferdig kamp. Men i offentlig sektor er stillingsvernet for sterkt: ansatte som etter gjentatte forsøk på veiledning fortsatt ikke fungerer i sin stilling kan ikke fjernes, og alle de andre sitter fast i en endringsuvillig kultur som gjør det nærmest umulig for ledelsen å tilpasse tjenesteytelsen til endrede behov. Her kjemper fagforeningene en urettferdig kamp.

Når det gjelder loven om midlertidige ansettelser: La alle som tar til orde for å tillate midlertidige ansettelser (A) selv gå ut i midlertidig stilling, og la folk som ikke tar til orde for midlertidige stillinger (B) bestemme om A skal få fortsette eller ikke etter endt kontraktsperiode. Etter en politisk prøveperiode holder vi folkeavstemning om loven om midlertidige ansettelser i Norge (EØS-avtalen må evnt. reforhandles/oppsies).

En harmonisering av stillingsvernet i privat og offentlig sektor vil motvirke norsk politikks polariseringstendens: en venstreside som kjemper for offentlige arbeidstageres vilkår, og en høyreside som kjemper for private arbeidsgiveres vilkår. Den foreslåtte harmonisering av stillingsvernet vil styrke vilkårene til de to glemte gruppene: arbeidstagere i det private, og arbeidsgivere i det offentlige. En harmonisering av de fire gruppers vilkår eksemplifiserer sentertanken, om maktspredning.

https://sentertanken.wordpress.com/2012/11/10/spvkrf/

Daglig kampkunst i skolen

15 des

Fjern skolens ukentlige gym, og innfør daglig kampkunsttrening: taekwon-do, kung fu, karate, judo, brasiliansk jiu-jitsu (ikke fullkontakt, f.eks. boksing). Våre unge fra 6 til 19 år skal trene sin valgte kampkunst hver morgen. Snart vil alle 19-åringer ha svart belte i sin spesialitet, og lærerhøgskolens studenter trenger bare vedlikeholde sine kampkunstferdigheter, før de tilbyr sin instruksjon til 6-åringer som velger deres spesialitet.

Daglig morgentrening vil roe ned ikke minst guttene. Gutter og jenter får spenstigere kropper, stoltere holdning og bedre selvtillit. Folkehelsa bedres. Kampkunst gir mental balanse og ro, og bedre konsentrasjonsevne. I tillegg læres en mild naturlig respekt for trygge gode autoriteter. Skoleprestasjoner vil skyte i været.

Den foreslåtte kulturrevolusjon vil gjøre nordmenn til bedre mennesker – mer balanserte, tryggere, vennligere, og med større evne og vilje til å gå i kamp for å stanse urettferdighet, for å elliminere aggressorer uten i ubalanse å ty til skytevåpen og drepe. Våre sønner og døtre vil igjen kunne forsvare seg selv og andre med det våpen en autonom kropp skal være.

Naturvitenskapens hierarki

14 des

Panpsykisme (http://www.klassekampen.no/54813/article/item/null)
Fysikk
Kjemi
Biologi
Ateisme