Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

RASIST: Gjennomsyret av hat?

20 sep

Siden Venstrefolk er de heleste mennesker i politikken, etter KrFere og De grønne, så vil jeg gjerne diskutere den rasistforståelse som ligger bak en aktualisert uttalelse av Raja: «Etter min mening er ryggraden til flere Frp-ere gjennomsyret av hat for innvandrere, utlendinger og flyktninger. De er […] reinspikka gærne rasister.» http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/–Hagen-og-Tybring-Gjedde-ponsker-pa-noe-7316368.html#.UjxgoqQ4XIU Dette er feil. Rasister er ikke gjennomsyret av hat, men av avsky/forakt.

Det var Sigmund Freud som hevdet at inngrupper når de stenger ute utgrupper er drevet av følelsesmotivet sinne, – i sin mest intense form hat. Feilen ble rettet opp av Silvan Tomkins, da han i  1962 derimot hevdet det er følelsen avsky-forakt som motiverer inngrupper til å holde utgrupper på avstand: «Group cohesiveness and identity depends heavily on the sharing of a common object of contempt – those who are different from us, who do not understand us, to whom we would never permit membership, who, in short, disgusts us.» Vår felles forståelse av Frepperes indre blir tydeligere når vi har forstått sinne og avsky sine to forskjellige funksjoner og uttrykk.

Sinne har som funksjon å stanse en grenseoverskridelse: en krenkelse mot eller utnyttelse av kropp/selvbilde, eller en blokkering av ens sterke vilje/ønske/behov. Hos sunne mennesker, der sinne ikke er nevrotisk hemmet/unnveket, så vil en grenseoverskridelse automatisk aktivere en styrkeadekvat sinneimpuls; øye for øye, tann for tann, – skadefokuserte impulser som hos sunne mennesker kan rommes i bevisstheten, for der og da å fungere som «utløp» for sinnet som derved fort svekkes. Hat, som i et hevnmotiv, er et uforløst intenst sinne etter grov grenseoverskridelse. For eksempel er den sunne og naturlige følelse hos et Utøyaoffer et intenst sinne eller hat mot gjerningsmannen, for den grove krenkelse mot egen og venners kropp/liv. (Utøyaofre som fortsatt sliter med angst, depresjon og/eller utagering har ikke fått nødvendig psykologhjelp til å arbeide gjennom de typisk-norske lag av skam-/angstmotiverte forsvar mot sinne: f.eks. rasjonalisering, intellektualisering og sivilisisering/Kantianisering. Slike typisk norske nevrotikere er «Holier than Jesus», se Johannes evangelium 2:14-16 og https://sentertanken.wordpress.com/2013/01/06/nok-raseri-mot-breivik/).

I gest/mimikk vises sinne ved at pannen rettes fremad mot kamp, rynke mellom øynene, trutmunn, og armers veiving/skyve/slagbevegelser. Det er altså ikke slike tegn (på sinne/hat) man skal se etter hos våre venner(?) i Fremskrittpartiet.

Rasister motiveres derimot av avsky-forakt, til å skape en avstand mellom seg selv og det avskydde/foraktede objekt. Den primære aktivator av avsky-forakt er bedervet mat, som automatisk spys opp eller unngås ved at hodet trekkes opp og tilbake. Altså den motsatte bevegelse som sinne (forover mot kamp). Avsky/forakt vises også ved at overleppen krummes innover og opp: Æsj! Med litt bevissthet og trening vil man kunne plukke opp slike mikrouttrykk selv om den som har følelsen forsøker å skjule den. Følg overleppen, og den subtile oppogtilbaketrekking av hodet (CIHs/CTGs nesebor i sky – hint karikatører: æsjj!) – bare slik kan man i samtale med Freppere (som har vært på strigling/kurs) avsløre rasistens avsky/forakt/hovmot mot «afrikanere og asiater» (sitat Carl I. Hagen). Det er faktisk ikke noe hokus-pokus å lese avskyen i ansiktet – se «Lie to Me» på Netflix, anbefales!

Til slutt: Hvordan lærer rasisten å bli en rasist? – f.eks. er muslimer slik vi i Venstre vet ikke iboende bedervede. Avsky/forakt læres gjennom modellæring: Man fanger opp at en far eller mor eller annet inngruppemedlem responderer – ved delt oppmerksomhet mot et nøytralt objekt – med avsky i mimikk, språk og tonefall; en kroppslig holdning: Æsj. Mens sinne er et sunt og nødvendig følelsesmotiv for å stanse uakseptable grenseoverskridelser (og for ofte hemmet i Norge), så er altså avsky/forakt, i sine generaliserte, modellærte former, f.eks. rasisme, usunt, alt for vanlig i Norge, og til subtil plage for rasisten selv.

Det er han som må leve livet med spyrefleksen evig og unødvendig aktivert – å leve med spy i halsen. Den intelligente rasist – som herved forstår den kostnad dette innebærer for ham (spy) – vil i dette kunne finne motivasjon til å desensitivere sin sosialiserte avsky; farssyndsarven, for å si det så våre venner i KrF forstår oss.

For å gjøre eksponering og desensitivering må man i tillegg kjenne slik avskys primære funksjon: å unngår nærhet og medfølelse. Det var nettopp dette som var Jesus sitt psykologiske hovedpoeng: Du bruker avsky/forakt til å distansere deg mot å erfare nærhet og medfølelse med alle: ”Elsk din neste!” Motsatt sagt: Slutt å avsky dine medmennesker – og erfar et nytt liv uten den evige fornemmelse av  spy.

Hilsen Psykisk helseminister
http://liberal.no/2013/09/gjennomsyret-av-hat-2/

Reklamer

Helsepolitikk

8 sep

Høyre og Frp sier de vil redusere byråkratiet, men det kan de jo ikke. Et stort offentlig byråkrati er helt nødvendig for at private skal kunne tilby helsetjenester på offentlig regning. I den amerikanske løsningen sitter byråkratene nødvendigvis i private forsikringsselskaper, mens de i Høyre/Frps overgangsordning (offentlig betaler – private utfører) nødvendigvis må sitte i det offentlige. Nå blir det ikke vanskelig for Høyre/Frp å øke helsevesenets byråkratiske lag, etter at Arbeiderpartiet siden pølsesvinet var på fabrikktur i Japan: Helsebyråkratiet har est ut med New Public Management.

Det eneste systemet som kan fjerne byråkratutgiftene (offentlige eller forsikringsagenter) er at politikere tar tilbake ansvaret med å prioritere hvilke helseområder som skal få hvilke årsbevilgninger, og så overlate til leger og andre helsefaglige ledere å tilby best og mest mulig helse innen rammene. Fagutdannede lokalpartipolitikere må inn på gulvet i avdelinger/poster får å utøve ledelse, inklusive ta tak i de få ansatte som ikke fungerer og de flere ansatte som er mer lojale til fagforening og egne interesser enn de er til en velfungerende og fleksibel organisasjon og til pasientene.

Høyre/Frp bør fjerne alle av dagens helselønnsmottagere som ikke gjør helsefaglig arbeid med pasienter. Høyre/Frp bør gi årlig grunnbevilgning (æremerkede midler) til avdelinger/poster. Høyre/Frp bør lage et ledelsessystem der faglige ledere på gulvet ikke svarer til politikere men selv ER politikere. La sykehusene være organisert på kommune eller fylkesnivå slik at ledelsesorienterte leger på f.eks. kreftavdelingen stille på partienes lokale valglister: lege Olsen står på Ap sin liste, lege Feinschmecken står på Høyres liste. Når lokalvalget så er overstått kan kreftavdelingen få ny leder. Som med makt og myndighet og uten frykt for fagforeninger (som kanskje må svekkes!) tar LEDELSEN på avdelingen. Fagpersonell vet best, prioriterer best innen gitte rammer – men alle fagpersoner er ikke egnede til å lede – disse må derfor være politisk valgte, så de kan byttes ut, og slik at de kan utøve helsefaglig ledelse med demokratisk valgt tyngde – lydhøre for politiske føringer fra sitt politiske miljø.

Og herregud – spar oss i helsevesenet for byråkrater, rettighetsjurister, skjema, rapportering. Fryktkulturen går som kjent helt til topps. Start med å legge ned riksrevisjonen og la Jørgen Kosmo hvile.

Ministerspekulasjon før valget

7 sep

Øystein Stray Spetalen  blir nedsalgsminister. Han får i all hemmelighet jobben med å lure oljefondspapirene på andre stakkarer og kjøpe gull. Det bygges atten gullfort: ett i hvert fylke. Disse forsvares av lokale HV16-styrker og små defensive jagerfly bygd av norskeid industri i Sverige. Fylkene blir småstater, og Norge omdøpes til Sameina Stater av Noreg – SSN (United States of Norway: USN). Det bygges vindmølleparker (nok til at det blir vindstille innafor kyststripen) og utbygges vannkraft så vi blir en stor eksportør av kraft til Europa – nordmenn får kraften billig etter gjeninnføring av toprissystem. Oljegassindustrien avvikles så landets smarteste ingeniører kan vie seg til et selvbergingsprosjekt. Alle tilbys jordlapper så store at man kan pisse ute uten å bli sett av Lundteigen. Der dyrkes poteter og fõr til egne sauer og en gris og en hest og høner/egg. Man bor i www.earthship.no med drivhus/urtehage, og reiser innen SSN via et intrikat eltoggrid – gjerne i egen vogn. I skolen erstattes norsk/samfunnsfag med retorikk/diplomati, og gym med kampkunst. Østfold, Akershus og Oslo byttes bort mot svensk skogsland fra Hedmark til Finnmark. Stortinget flyttes til Trondheim, Regjeringen til Bergen, og Høyesterett til Tromsø. Kong Haakon blir Øverstebiskop og statskirken kristnes – Haakon og Mette-Marit får bygge seg landets flotteste Eartship i Kristiansand. Kristelig folkeparti, Venstre og Senterpartiet får flertall ved hvert valg, som et slags uttrykk for folkelig fornuft. Alle bærer buttons, MDG.

.. utkast til Senterpartiets neste strategiprogram.

Nordmannen

31 aug

Nordmannen er redd for å bli sint på andre og derfor ikke er i stand til å sette bestemte grenser mot krenkelse og utnyttelse. Nordmannen er forsvarsløs hvis han åpner seg mot mennesker og verden. Uten evne til situasjonsbestemt grensesetting må nordmannen beskytte seg på annen måte, nemlig ved ikke å slippe andre mennesker helt innpå seg. Nordmannen er altså ikke bare sinnefobiker men derfor også nærhetsfobiker – ergo «kald» slik han oppfattes av hele mennesker. Når nordmannen sier om italieneren at han er Temperamentsfull vet han ikke at han mener Menneske, og at han selv – nordmannen – er en nevrotiker som lever livet i en kultur styrt av angst og skam.

Nordmannen lever i angst og skam, så hans neokorteks forsvarer effektivt mot å føle sinne, nærhet, sorg, behov (fx smaksløker), glede, entusiasme, verdifullhet og spirituell ro.

Mindfulness

4 jul

Sjeledoktorens anbefaling – to ganger hver kveld før søvnen: http://www.youtube.com/watch?v=KChR-Yqz26A

(spar tid og penger fra mindfulnesskurs, nevrolingvistisk programmering, acemmeditasjon og annen hype pokus)

Lenke

Amatørmessig genialt

17 mai

 

Dødsbra Angelina
http://www.youtube.com/watch?v=2da7N6ADm9s

Utflytterkoret «Telephone»
http://www.youtube.com/watch?v=Royyd2jRH-8

Zoanette «The Star-Sprangled Banner» Johnson
http://www.youtube.com/watch?v=b7zRwwxhyHA

Cher «Turn My Swag On» Lloyd
http://www.youtube.com/watch?v=JglWZ-wC3Vk

Casey «Nature Boy» Abrams
http://www.youtube.com/watch?v=SG8W7Owq28A

Stacy «Natural Woman» Francis

Susan «‘I Dreamed a Dream» Boyle
http://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk

Danyl «With a Little Help From My Friends» Jones
http://www.youtube.com/watch?v=mzj9z8QDTfU

Carly Rose «Feeling Good» Sonenclair

Adam «Mad World» Lambert
http://www.youtube.com/watch?v=PfR0JGWX62E

Candice «Love Song» Glover
http://www.youtube.com/watch?v=7acuT6Sydc4

SAD Christopher «The Rose » Maloney
http://www.youtube.com/watch?v=k1T9-I3wx8I

PAIN Jillian «Who You Are» Jenssen
http://www.youtube.com/watch?v=BmUL72dIbTA

Haley Reinhart «Moaning» Casey Abrams
http://www.youtube.com/watch?v=UURTLsneDgE

Freakshow! Betal med et klikk

7 jan

Oslo-Norges ateistiske kultur er i stadig utvikling. Inntil nylig var det ikke god smak å selge aviser ved å avbilde mennesker med avvikende utseende, men nå har nettavisene funnet tilbake til en gammel og pengesterk formel: Sirkusenes freakshow, se f.eks. http://www.imdb.com/title/tt0080678/

Se freakshow-økonomien i

NRK http://tv.nrk.no/serie/millioner-paa-spill/koid24000413/sesong-1/episode-3
TV2 http://www.tv2.no/underholdning/gkn/skrekkens-ansikt-trekker-seg-fra-omstridt-realityserie-4109522.html
TV2 http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/xiao-wei-ble-foedt-med-hale-4076038.html
«(Dagbladet): Ondsinnede og tilsynelatende tanketomme innlegg på internett,» http://www.dagbladet.no/2013/05/23/nyheter/sikh/utenriks/reddit/27325331/
TV2 http://www.tv2.no/underholdning/slik-ser-verdens-tyngste-mann-ut-etter-aa-ha-slanket-bort-292-kilo-4047032.html
VG http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10110038
DAGBLADET http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/04/19/253141.html
DAGBLADET http://www.dbtv.no/?vid=2049998843001
DAGBLADET http://www.dagbladet.no/2011/06/21/magasinet/helse/sykdom/innenriks/foreldre/16989219/

Listen vil utvides fortløpende.